Privacy Statement

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

  1. Van particulieren/klanten (natuurlijke rechtspersonen) verwerken wij: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  2. Van bedrijven verwerken wij: voor- en achternaam contactpersoon, dienstverbanden, vestigingsadres, vestigingsplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en polisgegevens.
  3. Van onze medewerkers verwerken wij: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, samenstelling gezin, bankrekeningnummer, BSN en KvK-nummer indien zzp’er.

Wat doen wij met uw gegevens?

  1. In het kader van onze dienstverlening verwerkt Fammedics v.o.f. gegevens van diverse klanten. Deze gegevens zijn essentieel om met klanten afspraken te kunnen maken voor het afnemen van Covid-19 testen, het opstellen van adviezen aan onze klanten of om aan een eventuele meldingsplicht te kunnen voldoen die vanuit de overheid kan worden opgevraagd. Ook zijn deze gegevens nodig voor eventuele bron- en contactonderzoek vanuit de overheid.
  2. Hiervoor hebben wij onze werkprocessen zo ingericht dat er geen gevoelige informatie zichtbaar is of blijft. Er blijven dus geen gegevens achter op bureaus of op een onbeveiligde laptop.
  3. Medische gegevens worden niet gemaild en ook niet lokaal opgeslagen op pc of laptop. Onze processen zijn beschreven en vastgelegd in het privacyreglement.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Fammedics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fammedics.nl

Ons zorgpersoneel werkt onder supervisie van dr. A. Faloun geregistreerd onder BIG-nummer 09913425901 en AGB-code 01101142

Contactgegevens

  • info@fammedics.nl
  • KvK 77654595
© 2023 Fammedics.nl Alle rechten voorbehouden
payment icons